מחזור 2 | 13.09.20

המנהלת פועלת להגברת הביטחון הכלכלי של המועדונים

בישיבת הדירקטוריון הוחלט על מספר צעדים על מנת להמנע מקריסה כלכלית של מועדונים בכדורגל הישראלי

בישיבת דירקטוריון מנהלת הליגות לכדורגל שנערכה עמד יו"ר המנהלת, אורן חסון, על הצורך בבחינת המהלכים שהובילו לקריסה כלכלית של שני מועדונים בשתי העונות האחרונות על מנת לתת בידי הרשות לבקרת התקציבים כלים לפיקוח ולאכיפה.

סוכם, יחד עם הנהלת ההתאחדות לכדורגל, לבצע שינוי תקנוני לשני שינויים מידיים שיגבירו את יכולת הפיקוח של הרשות לבקרת התקציבים: הראשון – העברת דיווח חודשי של רואה חשבון לפיו שולם שכר כל העובדים (לא רק השחקנים) כולל הפרשות פנסיוניות, והשני – העברת דו"ח רבעוני של רואה חשבון על היעדר חובות.

במקביל תפנה המנהלת למשרד רואי חשבון מוכר לצורך בחינת אירועי העבר, התקנונים הקיימים, הסמכויות והכלים העומדים לרשות בקרת התקציבים מתוך רצון לייצר רפורמה שתגביר יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות לבקרת התקציבים.

הוסיפו תגובה