מחזור 4 | 31.10.20
هبوعيل بئر السبع
هبوعيل كِريات شمونة