מחזור 4 | 31.10.20
بيتار يِروشالايِم
هبوعيل بئر السبع