מחזור 26 | 13.03.21
مكابي نتانيا
هبوعيل كِريات شمونة
3
1