מחזור 26 | 13.03.21
هبوعيل بئر السبع
بيتار يِروشالايِم
2
2